Przyjmujemy we wtorek od 15:30Telefon: +48 602 480 160

Dla pacjenta

Jak się przygotować do badania:

Należy przede wszystkim dostarczyć dokumetację lekarską: wynik badania USG, badań histopatologicznych i poprzednie wyniki badań biopsyjnych jeśli były wykonywane.

Czy można skorzystać ze znieczulenia:

Wykonanie biopsji nie wymaga znieczulenia. Badanie jest krótkotrwałe, dobrze tolerowane i powoduje jedynie niewielkie dolegliwości bólowe.

Kiedy będzie dostępny wynik badania?

Standardowo do 24 godzin. Po otrzymaniu wyniku pacjent ma możliwość kontaktu z diagnozującym lekarzem i otrzymania wyjaśnień. Istnieje możliwość badania w trybie natychmiastowym – diagnoza tego samego dnia, do 2 godzin od wykonania biopsji. Badanie takie jest zarezerwowane tylko dla pacjentów chorych onkologicznie w przypadku poważnego podejrzenia: wznowy, przerzutu lub rozsiewu choroby nowotworowej.

Czy biopsja nie sprawi że zmiana się uzłośliwi?

Badanie jest bezpieczne i nie zostało udowodnione żeby biopsja powodowała zwiększone ryzyko dla pacjenta. Wyjątkiem jest podejrzenie nowotworu jądra –w tym przypadku jest udowodnione ze biopsja jest związana z ryzykiem rozsiania choroby : jądro wycina się w całości, bez podejmowania prób bioptowania.

Powikłania:

Najczęstszym powikłaniem jest siniec w miejscu nakłucia lub tkliwość tej okolicy która przeminie.

Wyjątkowo rzadko opisywane są : porażenie nerwu krtaniowego, przekłucie tchawicy, nakłucie tętnicy szyjnej. W mojej praktyce nie spowodowałam do tej pory takich powikłań żadnemu pacjentowi- badania wykonałam u kilkunastu tysięcy ludzi.

Przeciwskazania:

  • stosowanie leków przeciwkrzepliwych
  • ciężkie skazy krwotoczne
  • ropna infekcja w okolicy bioptowanej.